Tijdelijke stop verkoopplatform

Om onze dienstverlening te verbeteren heeft besloten tijdelijk te stoppen. Wij zullen ons de komende periode gaan beramen over nieuwe technische mogelijkheden, vernieuwde eigentijdse presentatie en dito aanbod.

In de tussenliggende periode zullen wij er vanzelfsprekend voor zorgen dat bestelde producten worden uitgeleverd, geldigheid van de voucher wordt nagestreefd en de garantievoorwaarden van toepassing blijven.

Mochten er vragen zijn ten aanzien van een product of voucher dat u heeft aangekocht, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Dat kan per e-mail via: .